Kontaktní údaje

Připomínky k fungování a také případné návrhy, které by mohly přispět k naší dokonalosti.
pripominky@prespalubu.cz

Změny | registračních údajů, změny členství a další změny
zmeny@prespalubu.cz

Jestliže máte problémy s jiným registrovaným uživatelem kontaktujte nás na tomto emailu.
spory@prespalubu.cz

Jestliže máte zájem o umístění reklamy na www.prespalubu.cz použijte tento email.
reklama@prespalubu.cz

Provozovatel www.prespalubu.cz