PODMÍNKY A PRAVIDLA | www.prespalubu.cz

 1. Provozovatelem www.prespalubu.cz je: Ing. Jana Klimková, IČ: 72235217, DIČ: CZ7454041991
 2. Registrovat se může pouze osoba starší 18 let s neomezenou způsobilostí k právním úkonům a právnická osoba na jejíž majetek nebyl vyhlášen konkurz, nebyl podán návrh na vyhlášení konkurzu a není v likvidaci. Právnickou osobu může zaregistrovat pouze osoba oprávněná ji zastupovat. Účastníci aukcí nesmí nekalými způsoby ovlivňovat průběh a regulérnost aukcí. Je zakázáno zasílat účastníkům aukce během jejího trvání nabídky na dražený předmět.
 3. Provozovatel nemusí registraci povolit. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje a neprodleně hlásit jejich změnu. Provozovatel ověřuje totožnost registrovaného zasláním aktivační SMS na číslo mobilního telefonu. Další možností je ověření adresy inzerenta za poplatek 40,- Kč.
 4. Každý registrovaný uživatel má možnost uveřejnit až 50 inzerátů ZDARMA. V každém inzerátu a aukci musí být uvedena přesná cena včetně DPH. Inzerovaná věc musí být co nejlépe a pravdivě popsána včetně závad nebo nedostatků, doložena skutečnou fotografií pořízenou uživatelem. Zmenšování fotografií probíhá automaticky. Cena smí být navýšena pouze o přiměřené poštovné uvedené v inzerátu a v popisu aukce. Je zakázáno kopírovat fotografie pořízené jinými inzerenty bez jejich souhlasu. Je zakázáno uvádět jiného výrobce nebo jakkoliv mystifikovat nakupujícího za účelem zvýšení návštěvnosti inzerátu. Je zakázáno vkládat odkazy na webové stránky a jakékoliv reklamní odkazy bez vědomí provozovatele www.prespalubu.cz. Inzerovaná věc smí být vystavena pouze jednou. Opakované vkládání stejných inzerátů může vést k zablokování účtu uživatele. Uživatel nabízející služby (např. přivýdělek, možnost nákupu, půjčování, opakované pronajímání, výrobu a další) může být pouze platícím inzerentem (od členství Kormidelník výše). Každý uživatel může vlastnit pouze jeden uživatelský účet. Pokud provozovatel zjistí jakékoliv porušení těchto pravidel může účet uživatele zablokovat nebo zrušit. V tomto případě se poplatky platícím uživatelům nevrací.
 5. Uživatel může požádat provozovatele o zrušení účtu. Bezproblémový účet bude zrušen nejdříve po uplynutí 2 měsíců.
 6. Kupující neplatí žádné poplatky.
 7. Do 50-ti inzerátů je inzerce zdarma. Vyšší počet je zpoplatněný viz. CENÍK.
 8. Jestliže se registrovaný stane placeným inzerentem, získává tím i další výhody v podobě vyššího počtu inzerátů, automatické aktualizace (hromadné nebo jednotlivé), aukcí zdarma, sledování zdarma (ŠPEH), možnost využívání Podpalubí, označení oblíbených a nespolehlivých inzerentů a dalších výhod. Výhody placené inzerce získává uživatel 3 dny po obdržení platby na účet Přes palubu nebo od požadovaného data.
 9. Inzeráty budou zveřejněny po dobu 3 měsíců. Po uplynutí této doby budou přesunuty do kategorie "Inzeráty k odstranění" a po 30-ti dnech ze servru automaticky odstraněny.
 10. Aukce je možné zakoupit ve speciálních balíčcích.
 11. Provozovatel servru neodpovídá za inzerované zboží ani neručí za správnost údajů použitých při registraci. Není povinen řešit jakékoliv spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat kteroukoliv část servru Přes palubu.
 12. Provozovatel servru si vymezuje právo na přerušení provozu Přes palubu z důvodu odstranění technické závady na dobu nezbytně nutnou.
 13. Je zakázáno na www.prespalubu.cz uveřejňovat inzeráty nabízející:
  1. zboží porušující zákony a vyhlášky ČR
  2. pornografii a erotiku
  3. padělky a napodobeniny
  4. Multi Level Marketing
  5. práci za poplatek
  6. kopírování nosičů
  7. provizní systémy
Provozovatel si vyhrazuje právo takové inzeráty odstranit a v případě porušení pravidel zablokovat inzerenta.
Vložením inzertních fotografiíí dává inzerující souhlas provozovateli k jejich užití k propagaci servru.

Odeslání registračního formuláře a vyjádření souhlasu s Podmínkami a pravidly prodeje www.prespalubu.cz je považováno za návrh Uživatele na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena úplným dokončením registrace a přihlášením uživatele na www.prespalubu.cz. Uživatel potvrzuje svůj souhlas s aktuálními "Podmínkami a pravidly" s každým přihlášením na www.prespalubu.cz. Registrací dává uživatel souhlas k zasílání elektronických zpráv od www.prespalubu.cz a ke statistickému monitorování.

Provozovatel se zavazuje, že poskytnuté údaje bude využívat jen pro potřeby chodu služby a bude je držet v tajnosti. Provozovatel prohlašuje, že soukromá data inzerentů neprodává ani nepronajímá.

Způsob nakládání s osobními daty podléhá zákonu 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Pravidla jsou platná pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem www.prespalubu.cz užívají a mohou být provozovatelem upravována a doplňována.

Poslední změna: 16.4.2012